Facebook

NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY

Công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật là các PGS, Tiến sỹ, Thạc sỹ  đang tham gia công tác giảng dạy tại trường Đại học GTVT. Đội ngũ cán bộ này được đào tạo ở trong và ngoài nước. Danh sách cán Bộ điều hành và kỹ thuật Công ty:

TT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Huy Bình

1978

KS. Cơ khí ô tô

2

Nguyễn Quang Cường

1979

ThS. Kỹ thuật ô tô

3

Nguyễn Văn Bang

1954

PGS.TS Kỹ thuật ô tô

4

Phạm Tất Thắng

1977

TS. Kỹ thuật ô tô

5

Nguyễn Thiết Lập

1976

TS. Kỹ thuật ô tô

6

Trần Văn Như

1977

TS. Kỹ thuật ô tô

7

Nguyễn Thành Công

1982

TS. Kỹ thuật ô tô

8

Tạ Thị Thanh Huyền

1988

ThS. Kỹ thuật ô tô

9

Vũ Văn Định

1990

KS. Cơ khí ô tô

10

Hà Huy Tú

1989

KS. Cơ khí ô tô

11

Nguyễn Đức Thiện

1990

KS. Cơ khí ô tô

12

Lữ Văn Hiếu

1993

KS. Cơ khí ô tô

13

Lê Duy Lợi

1993

KS. Cơ khí ô tô

14

Cao Thị Thủy

1993

KS. Cơ khí ô tô

15

Trần Thị Bình

1983

Cử nhân kế toán

16

Nguyễn Thị Vân

1986

Trung cấp kế toán

HỖ TRỢ KINH DOANH

HỖ TRỢ KỸ THUẬT